/** * The Header template for our theme * * Displays all of the section and everything up till
* * @package WordPress * @subpackage Twenty_Thirteen * @since Twenty Thirteen 1.0 */ ?> Pojemniki wykorzystywane w branży odzieżowej - Utz Group Polska

Utz Group Polska

Pojemniki wykorzystywane w branży odzieżowej

Branża odzieżowa do dystrybucji towarów do filii obok pojemników do składowania w stosie wykorzystuje pojemniki z grupy oszczędzających powierzchnię. Pojemniki plastikowe ze względu na swoją przemyślaną konstrukcje świetnie nadają się do transportu produktów odzieżowych oraz ich magazynowania. W zależności od modelu pojemniki posiadają szczelną pokrywę. Pojemniki można składować pionowo. Paleta plastikowa stanowi bazę jednostki transportowej w takim ładunku.
Pojemniki z tworzyw RAKO

RAKO

Poj. z 3-stopniową regulacją wys. pałąka

Poj. z 3-stopniową regulacją wys. pałąka

Pojemniki standardowe

Pojemniki standardowe

POOLBOX

POOLBOX

Pojemniki składane

Pojemniki składane System składania I

Pojemniki o profilu trapezowym

Pojemniki o profilu trapezowym

Paleta z tworzywa UPAL-H

UPAL-H Higieniczna

Paleta z tworzywa UPAL-S

UPAL-S Smart